Дорофеев Александр Станиславович / Дорофєєв Олександр Станіславович / Dorofeev Aleksandr Stanislavovich

Дата рождения:
Страна: Украина
Адрес:
г. Стаханов, ул. Перекопская, 17/3


Ориентировка МВД на 04.2015 г.

Боевик НВФ.

Дата рождения: 08.03.1977 г.
пособник НВФ. Паспорт EH164885.

#R210401X54A80A96A153N